Esempla
Search
K

API

Descrierea metodelor
get
https://sso.esempla.systems
/api/v1/login
Generarea Token
get
https://sso.esempla.systems
/api/v1/checkToken
Inspectam Organizatia si Proectul care apartine tokinului