Esempla
Search…
API
Descrierea metodelor
get
https://sso.esempla.systems
/api/v1/login
Generarea Token
get
https://sso.esempla.systems
/api/v1/checkToken
Inspectam Organizatia si Proectul care apartine tokinului
Copy link
On this page
get
Generarea Token
get
Inspectam Organizatia si Proectul care apartine tokinului